::::::::::……….Nasze wiersze(moderator Lwiczka)……….::::::::::